Начало » Общи условия
Този сайт се оперира от Ремотек ООД, ЕИК 200106817, И.Н. по ДДС BG200106817, със седалище гр. Варна 9000, ул. Никола Козлев, бл. 20, вх. А, ет. 4, ап. 13.
Можете да се свържете с представител на отдел Поддръжка и Работа с клиенти всеки работен ден, от понеделник до петък, от 09:00 ч. до 18:00 ч. на телефон +359 892 084 401.

Моля, прочетете внимателно следните условия, свързани с използването на този сайт.

Използвайки този сайт, се счита, че Вие сте съгласни с условията за ползване. Ние си запазваме правото да правим промени и допълнения в общите условия по всяко време. Ваше задължение е да проверявате тези условия периодично за промени. Използвайки този сайт, след публикуването на промени в условията за ползване, Вие се съгласявате с тези промени, независимо дали сте ги прочели. Parts.bg е търсачка за употребявани авточасти, в която потребителите пускат безплатно запитване към български търговци на употребяване авточасти.

Обхват на Общите условия

Тези условия се отнасят за използването на всички страници от домейна Parts.bg. Тези условия не се отнасят за несвързани сайтове към които Parts.bg може да има изградени линкове.

Ограничения за използването на съдържание

Съдържанието на този сайт е защитено с авторски права и е собственост на Parts.bg. Ако не е посочено друго, може да използвате съдържанието намиращо се на Parts.bg домейна само за лични цели. Това означава, че можете да свалите едно копие от публикуваните материали само на един компютър за лично, некомерсиална употреба, при условие, че не изменяте нито изтривате запазени марки, авторски принос или съобщение за запазени права. При изтеглянето на съдържание защитено с авторски права, Вие не придобивате никакви права върху това съдържание.

Не можете да променяте, копирате, публикувате, показвате, предавате, пригодявате или експлоатирате по никакъв начин съдържанието на домейна Parts.bg. Само ако получите предварително писмено съгласие от нас - и от всички останали лица, които имат принос и интереси свързани със съответната интелектуална собственост – можете да публикувате, показвате или използвате с търговска цел някой от материалите от домейна Parts.bg. За да потърсите разрешение, може да се свържете с нас на имейл info@parts.bg (тема: "Разрешение за ползване на съдържание"). Ако получите разрешение от нас и всички останали лица, които имат принос  и интереси свързани със съответната интелектуална собственост, Вие не можете да изменяте или изтривате авторски приноси, запазени марки, или съобщения за запазени права.

Вие трябва да спазвате всички допълнителни съобщения за авторско право или други ограничения, съдържащи се в някой от сайтовете на Parts.bg.

Общи условия за ползване

 1. 1. Общи
  1. 1.1Функцията на Parts.bg е да предоставя информационна услуга, която позволява директна комуникация между клиенти и доставчици на употребявани авточасти. Чрез използването на която и да е от услугите, които се предлагат на адрес www.Parts.bg (като клиент, доставчик или във всяко друго качество) Вие приемате тези условия за ползване. При несъгласие с тези условия Вие трябва незабавно да преустановите всяка употреба на уебсайта.
  2. 1.2Parts.bg не представлява или рекламира по никакъв начин която и да е от частите в сайта. Вие се съгласявате и сте предупредени, че за съдържанието в сайта Parts.bg разчита и се позовава на информация предоставяна от трети лица (доставчици). Тези трети лица (доставчици) не са част от Parts.bg, следователно всички сделки, както покупки на части така и рекламации трябва да се разискват дирекетно с тях.
  3. 1.3Съветваме всички потребители да правят свои собствени запитвания и да проверяват внимателно всяка информация и всички съобщения, публикувани от доставчика чрез сайта, преди да направят покупка.
 2. 2.Oграничаване на отговорността
  1. 2.1Parts.bg ще влага ресурси в преглеждане на съдържанието на сайта, за да се осигури неговата достоверност, доколкото това е възможно. Въпреки това, не сме отговорни за евентуални грешки и пропуски. Ще използваме всички мерки в рамките на разумното, за да поправим евентуални грешки и пропуски в рамките на сроковете показани от добрата практика, след като бъдем осведомени за наличието им. Ако забележите грешка моля обадете се на 0892 084 401.
  2. 2.2Запазваме правото си да променяме или преустановяваме функционирането на отделни модули от сайта, както и на различни функционалности, информация, бази данни или друго съдържание, както и да ограничаваме отделни части от сайта без предупреждение.
  3. Parts.bg не Ви гарантира, че сайтът ще бъде винаги функциониращ или свободен от грешки, не носим и никаква отговорност за евентуалното наличие на дефекти и разходите или загубените ползи произтичащи от използването или невъзможността да бъде използван сайтът.
  4. 2.3Въпреки, че Parts.bg прилага значителни мерки, за да осигури липсата на вируси в сайта, не гарантираме, че всички даунлоуди ще бъдат свободни от вируси и няма да причинят нарушаване работата на Вашите компютри.
 3. 3.Злоупотреби със системата
  1. 3.1Всеки потребител, опитал се или подозиран в опити да направи хакерска атака на сървърите или цялата система на Parts.bg, ще бъде незабавно премахнат от системата, всякакви абонаменти и задължения към тях ще бъдат анулирани и всякакви техни задължения към Parts.bg се дължат незабавно и в пълен размер. Такива потребители нямат право на никакви рекламации и Parts.bg запазва правото си да предприеме правни действия срещу тях и да се обърне към подходящите институции.
  2. 3.2Безрезервно, Вие се съгласявате да не изпращате, създавате или отговаряте на т.нар. „имейл бомби” (англ. Mailbombs, например изпращането по имейл на копия от дадено съобщение към множество потребители, или изпращането на голям файл или множество файлове или съобщения на един потребител със хакерски намерения) или извършването на спаминг (англ. Spamming, например изпращането на непоискани търговски съобщения по имейл) или предприемането на каквито и да било дейности, които биха се отрази негативно на функционирането или възприятието на сайта от другите потребители.
  3. 3.3Сайтът Parts.bg запазва правото си да откаже публикуването на информация, която по негово мнение е неподходяща или обидна. Неизчерпателни примери за неподходящо или обидно съдържание са порнография, расизъм, лични нападки, заплахи.
  4. 3.4Ваше задължение е да подсигурите, че всички данни които ни изпращате, чрез сайта, са точни и верни и не засягат или нарушават правата на трети страни.
 4. 4.Защита на личните данни
  1. Parts.bg използва Вашите данни в съответствие със своята Политика за Личните Данни и Вие вземате под внимание и сте съгласни с тези условия и ползването на Вашите данни съобразно тях.
 5. 5.Запитвания и оплаквания
  1. 5.1Ние поддържаме процедура за оплаквания, както следва. Ако Вие имате оплакване спрямо нашата услуга, или трета страна – доставчик, ние изискваме описание на оплакването в писмен вид отправено по имейл към info@parts.bg. Целим се да отговаряме на такива казуси в рамките на 24 часа.
  2. 5.2Ако Вашето оплакване касае трета страна – доставчик, при получаването на оплакване в писмен вид, то ще бъде пренасочено към съответния доставчик. Ако счетем за нужно, ще изключим този доставчик от системата до разрешаването на проблема.
  3. 5.3Що се отнася до оплакванията, ще оценим проблема и ще положим усилия да се свържем с вас в рамките на 21 дни, за да Ви дадем резултата от Вашата кореспонденция с нас и да предложим конкретно решение на проблема или оплакването.
 6. 6.Обхват на Parts.bg
  1. Parts.bg действа само като посредник между снабдителите (доставчици) и клиентите на употребявани авточасти. Parts.bg не носи отговорност за поръчани или закупени авточасти. Клиентът самостоятелно носи отговорност за информацията предоставяна от него в запитванията и е длъжен да провери съобразността на офертите получени от снабдителя (доставчика на авточасти, не Parts.bg) с неговото запитване. Клиентът самостоятелно е отговорен да пази необходимите данни от комуникацията си със снабдителя, независимо дали по телефон или имейл. Поръчаните части, където е приложимо, са покрити със съответната гаранция предложена от снабдителя и Parts.bg не носи отговорност за евентуални проблеми или несъответствия. Parts.bg не изплаща рекламации за неправилно поръчани или неправилно доставени авточасти. Клиентът е длъжен да провери дали поръчаната част е правилна, проблеми в тази връзка следва да се отнасят от клиента към снабдителя директно. Parts.bg ще положи усилия в рамките на разумното да помогне в разрешаването на подобни проблеми, но не гарантира изплащането на рекламации.
 7. 7.Не за личен съвет
  1. Информацията съдържаща се в Parts.bg домейна (включително но неизчерпващо се с информация на страниците, текстови полета, файлове) не може да замени или замести услугите предлагани от обучени професионалисти, в която и да била област, включително, но неизчерпващо се с, правни и финансови въпроси. Нито Parts.bg нито който и да било от неговите партньори, не носят отговорност за преки, косвени, последствени, специални или други вреди включително, но неизчерпващи се с икономическа загуба, нараняване, заболяване или смърт.
 8. 8.Условия за ползване
  1. 8.1Моля отбележете, че клиентите ще бъдат контактувани от трети лица снабдители, само ако частите, които търсят са налични и готови за изпращане в рамките на 24 часа (48 часа през почивните дни)
  2. 8.2За всяка промяна в очакваните срокове за доставка, клиентът ще бъде осведомен от снабдителя възможно най-бързо.
  3. 8.3За всички части предлагани през сайта, снабдителите гарантират за функционирането им към момента на покупката. Някои снабдители предлагат гаранция за по-дълъг срок, посочен в офертата към клиента.
  4. 8.4Моля отбележете, че всички доставени части са маркирани от снабдителите и премахването или заличаването на тази маркировка прави гаранцията невалидна.
  5. 8.5Не е позволено изменянето, модифицирането и разглобяването на получените авточасти без разрешение на продавача (трето лице снабдител). Неспазването на това условие прави гаранцията невалидна.
  6. 8.6Ако получената авточаст се окаже грешна или неработеща, трябва да уведомите продавача (трето лице снабдител) в рамките на 48 часа. Тогава се налага връщането на частта и ако не може да бъде заменена, снабдителя ще трябва да възвърне платената сума. Някои снабдители могат до удържат до 25% от платената сума ако се окаже, че клиентска грешка е довела до връщането на частта. Тази такса се удържа, за да компенсира разходите на снабдителя по разглобяване, опаковане и доставяне на частта. Parts.bg не носи отговорност за проблеми и различия, които могат да се появят между клиента и снабдителите.
  7. 8.7При закупуване на двигател трябва задължително да смените ангренажен ремък/верига, ролки и маслото с нови преди монтирането му. Неспазването на това правило прави гаранцията невалидна.
  8. 8.8Смяната на маслото на закупените скоростни кутии е препоръчителна.
  9. 8.9Повечето куриерски фирми не предлагат застраховка на автомобилни стъкла и последните се доставят за собствен риск на клиента, обезщетения може да не се предлагат от снабдителите.
  10. 8.10Поръчаните части не включват в цената си монтаж, демонтаж или други такси на автосервиза, където ремонтират колата ви. Не носим отговорност и за разходи свързани с наем на автомобил или други последващи разходи.
  11. 8.11Моля отбележете - всички снабдители членове на мрежата са независими от нас, затова Ви съветваме да записвате техните данни за контакт и име на фирма когато получавате оферти от тях. Parts.bg не следи, кои снабдители се свързват с вас във връзка с отправено към тях запитване, но Ви препоръчваме да правите справка с нас, за да сте сигурни, че свързалият се с вас снабдител е част от нашата мрежа.
  12. 8.12Parts.bg не приема никаква отговорност за частите закупени през неговата мрежа, както и за вреди или загуби понесени вследствие употребата на тези части.